Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ hai, ngày 2/10/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
51 97 76 36
78 58 32 57
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
22 2 lần 02 1 lần
56 1 lần 89 1 lần
86 1 lần 80 1 lần
79 1 lần 78 1 lần
76 1 lần 69 1 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
98 1 lần 52 1 lần
04 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 20 1 lần
24 1 lần 25 1 lần
32 1 lần 36 1 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89
Ngày 1/10/2023 07289

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 4 lần 97 3 lần 76 2 lần 36 2 lần 78 2 lần
58 2 lần 32 2 lần 57 2 lần 15 2 lần 48 2 lần
12 2 lần 23 2 lần 89 2 lần 74 2 lần 02 2 lần
80 2 lần 30 2 lần 85 1 lần 60 1 lần 82 1 lần
61 1 lần 06 1 lần 40 1 lần 53 1 lần 64 1 lần
14 1 lần 99 1 lần 10 1 lần 35 1 lần 66 1 lần
70 1 lần 03 1 lần 37 1 lần 93 1 lần 17 1 lần
13 1 lần 22 1 lần 65 1 lần 19 1 lần 96 1 lần
31 1 lần 71 1 lần 08 1 lần 92 1 lần 79 1 lần
47 1 lần 46 1 lần 07 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 0(4 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 1(0 lần)
Đuôi 7(5 lần) 4(3 lần) 1(3 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 4(4 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 8(2 lần) 2(2 lần) 1(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 5(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 89 vào ngày trước đó
Ngày 1/10/2023 07289

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 2/10 hằng năm

Năm 2022 2/10/2022 64668
Năm 2021 2/10/2021 37377
Năm 2020 2/10/2020 99600
Năm 2019 2/10/2019 23881
Năm 2018 2/10/2018 75644
Năm 2017 2/10/2017 53707
Năm 2016 2/10/2016 78904
Năm 2015 2/10/2015 54201
Năm 2014 2/10/2014 45497
Năm 2013 2/10/2013 18234
Năm 2012 2/10/2012 70927
Năm 2011 2/10/2011 25831
Năm 2010 2/10/2010 88289
Năm 2009 2/10/2009 80975
Năm 2008 2/10/2008 09199
Năm 2007 2/10/2007 69866
Năm 2006 2/10/2006 67627
Năm 2005 2/10/2005 50058
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/10/2023
05,50
78,87
07,70
18,81
38,83
28,82
58,85
59,95
46,64
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/10/2023
79,97
89,98
17,71
37,73
07,70
67,76
57,75
59,95
09,90
39,93
Backtotop